Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

Ζυγαριές SUPRA

Ζυγαριές Πλατφόρμας SUPRA
Μεγάλη ποικιλία από ηλεκτρονικές ζυγαριές πλατφόρμας. 
Ανθεκτικές στη σκληρή χρήση, με την εγγύηση του ονόματος SUPRA

ΖΥΓΑΡΙΕΣ SUPRA