Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

Ζυγαριές SUPRA

Ζυγαριές Πλατφόρμας SUPRA
Μεγάλη ποικιλία από ηλεκτρονικές ζυγαριές πλατφόρμας. 
Ανθεκτικές στη σκληρή χρήση, με την εγγύηση του ονόματος SUPRA

ΖΥΓΑΡΙΕΣ SUPRA

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

i-bank Simple Pay Spot

Η διαδικασία ένταξης της επιχείρησης στο δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot» είναι γρήγορη, απλή και διεκπεραιώνεται µέσω του πανελλαδικού δικτύου συνεργατών της RBS.  
Η επιχείρηση: Ενηµερώνεται, συναλλάσσεται, εκπαιδεύεται και ολοκληρώνει τη διαδικασία ένταξής της στο δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot» µέσω ανθρώπων που γνωρίζει και έως σήµερα την υποστηρίζουν στο ταµειακό της σύστηµα.
Σε περίπτωση τεχνικού ή άλλου προβλήµατος, απευθύνεται και λαµβάνει άµεση υποστήριξη από τους έως σήµερα συνεργάτες της.
Τέλος, οι κατά τόπους συνεργάτες της RBS  αναλαµβάνουν να εφοδιάσουν κάθε σηµείο «i-bank Simple Pay Spot» µε ευδιάκριτη σήµανση, χωρίς πρόσθετο κόστος.

i-bank Simple Pay